Urban layout, Lanckorona
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl