Castle and manor farm in Krzyżowa, Krzyżowa
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 8

Castle and manor farm in Krzyżowa Krzyżowa