Evangelical cemetery of the von Moltke family, Krzyżowa
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 8

Evangelical cemetery of the von Moltke family Krzyżowa