St Barbara’s Parish Church Complex, Krzyżanowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 10

St Barbara’s Parish Church Complex Krzyżanowo