Parish Church of Christ the King, Krzemieniewo
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 13

Parish Church of Christ the King Krzemieniewo