Rural complex, Kruszyniany
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 19

Rural complex Kruszyniany