Roman Catholic Parish Church of Saint Simon and Jude Thaddaeus, the Apostles, Kosieczyn
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 3

Roman Catholic Parish Church of Saint Simon and Jude Thaddaeus, the Apostles Kosieczyn