Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
This website is using cookies. Learn more.

Hospital church of the Holy Trinity, currently seminar church of the Holy Trinity - Zabytek.pl

Address
Kielce, Jana Pawła II 7

Location
woj. świętokrzyskie, pow. m. Kielce, gm. Kielce-gmina miejska

The church is an example of a "stonework" style in the 17th-century sacred architecture of Lesser Poland.

Decoration of nave vaults is rather incomparable to the then analogues. The main altar of the church (ca. 1730) is associated with the work of Franciszek Frąckiewicz (sculptures) and Szymon Czechowicz (painting of the Holy Trinity), leading artist of the late Baroque in Poland.

History

Beginnings of the hospital in Kielce date back to at least 16th century. The first recorded mention of the chapel of Holy Trinity to the hospital comes from 1595. In the next years, local nobility and clergy generously supported the institution. In 1638, preparations were started to build a brick and stone hospital and church facilities, which were stopped, however, on the order of bishop of Cracow Jakub Zadzik. He order to use the materials gathered and builders hired for the needs of his own palace which was under construction then. In December, the hospital parish was established. Ca. in 1642, at the initiative of canon of Kielce Maciej Obłomkowicz and starost of Kielce Stanisław Czechowski, the construction works were resumed, and they were entrusted to the crew working on the bishop's manor house. In 1644, a shelter and the church of the Holy Trinity along with a grave chapel of the Czechowski family were completed. In 1646, the church was consecrated. In 1726, the hospital parish was included into the endowment of the seminary in Kielce. Soon thereafter, bishop of Cracow Konstanty Szaniawski founded new seminar buildings by the church. In the 20s-60s of the 18th century, the chapel of the Czechowski family was demolished and a sacristy was built on its place, while a chapel of the Blessed Virgin Mary was housed in the former sacristy. Moreover, the church was renovated, and its fittings replaced in that period. In the 19th century, the structure was renovated numerous times (inter alia, in years 1841-47, its interior and façades were restored; in 1883, the front façade was converted; and in 1890, a steeple according to a design of Franciszek Ksawery Kowalski was built). In the 1950s-80s, the church and its fittings were subjected to conservation and restoration works a couple of times; roofs, altars, and plasterwork were renovated, among other things. In 1991, façades underwent restoration.

Description

The church of Holy Trinity is located in the centre of Kielce, in a densely built-up area, between the building of the former school and the Seminary. It is an oriented, single-nave church, comprised of rectangular: vestibule, three-bay nave, and a rood arch of the presbytery with an apse divided by pronounced pillars.  The presbytery is adjoined from the south by a rectangular sacristy, and from the north — by a square chapel. Both are lower than the presbytery. The building is made of brick and stone and entirely plastered. It is covered with a gable roof (over the nave with a turret steeple) and a shed roof (over sacristy and chapel). Amongst plain façades of the building, the western façade stands out. It is divided into two distinct areas and features a triangular gable in the ending section. On the sides, it is flanked by buttresses with obelisks on tops. Also, it is enriched by a "marble" relief depicting God the Father (originally, it was the Annunciation). The main entrance is emphasised with a stone portal from ca. 1644. The interior of the nave body and the presbytery of the church is divided by single Tuscan pilasters. It is covered with barrel vaults with lunettes (over the nave and presbytery), and a half-dome (presbyterial apse), covered with geometric stucco decorations; the chapel, vestibule, and sacristy feature double barrel vaults. The noticeable elements of church's fittings include: a Baroque main altar originating from ca. 1730 (workshop of Franciszek Frąckiewicz ?), with a painting of Holy Trinity (by Szymon Czechowicz), Baroque ambo and side altars from the 40s and 60s of the 18th century, choir gallery with a pipe organ casing from the 2nd half of the 18th century (converted in 1896, 1985).

The historic building is accessible to visitors. It may be visited upon prior telephone appointment.

Compiled by Łukasz Piotr Młynarski, Regional Branch of the National Heritage Board of Poland in Kielce, 25.09.2014.

Bibliography

 • Karta ewidencyjna. Kościół Seminaryjny p.w. św. Trójcy w Kielcach, compiled by Wic J., Kielce 1996.
 • Adamczyk J. L., Wzgórze zamkowe w Kielcach, Kielce 1991, pp. 21, 46-49, 159, 164, 183-184.
 • Adamczyk J. L., Przewodnik po zabytkach architektury i budownictwa Kielc, Kielce 1997, pp. 27-28.
 • Karpowicz M., Tomasz Poncino (ok. 1590-1659). Architekt pałacu kieleckiego, Kielce 2002, pp. 52.
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, vol. II: Województwo kieleckie, ed. J. Z. Łoziński i B. Wolff, fasc. 4: Powiat kielecki, compiled by T. Przypkowski, Warszawa 1957, pp. 37-38.
 • Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855), vol. II: Gubernia Radomska, compiled by K. Guttmejer, Warszawa 2010, pp. 36, 250.
 • Miłobędzki A., Architektura region u świętokrzyskiego w XVII wieku, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1975, vol. 9, pp. 57-83.
 • Pazdur J. Dzieje Kielc do 1863, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, pp. 93.
 • Pieniążek-Samek M., Tributum gratitudinis reddo. Fundacje artystyczne na terenie KielcXVIIXVIII wieku. Studium z historii kultury, Kielce 2005, pp. 90, 101, 131, 133, 158, 152, 165, 183-184, 190-191, 195.
 • Pieniążek-Samek M., W czasach potrydenckiej reformy, [in:] Kielce przez stulecia, ed. J. Główka, Kielce 2014, pp. 77-86.
 • Pieniążek-Samek M., Dziedzictwo kultury. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, [in:] Kielce przez stulecia, ed. J. Główka, Kielce 2014, pp. 125-127.
 • Puchowski F., Seminarium kieleckie. Rys historyczny i dokumenty, Kielce 1901.
 • Rosiński P., Zabytkowe organy w województwie kielecki, Warszawa-Kraków 1992, pp. 133-135.
 • Samek M., XVII- wieczna architektura kościoła Św. Trójcy w Kielcach, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1989, vol. 15, pp. 57-83.
 • Zdanowski J., Kościół Św. Trójcy w Kielcach, „Pamiętnik Kola Kielczan” 1929, vol. 4, pp. 58-72.

Category: church

Building material:  kamienne

Protection: Register of monuments, Monuments records

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_26_BK.67901, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_26_BK.17924