The Zawada waterworks complex, Karchowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 14

The Zawada waterworks complex Karchowice