An old miners’ house, Jeżów Sudecki
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 4

An old miners’ house Jeżów Sudecki