Palace and manor farm complex, Jegławki
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 8

Palace and manor farm complex Jegławki