The Upper Manor House (ruins), Idzików
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 1

The Upper Manor House (ruins) Idzików