Grudziądz – a set of historic granaries with a panorama from the side of the Vistula River, Grudziądz
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 13

Grudziądz – a set of historic granaries with a panorama from the side of the Vistula River Grudziądz