Gościkowo-Paradyż – The post-Cistercian monastery complex, Gościkowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 8

Gościkowo-Paradyż – The post-Cistercian monastery complex Gościkowo