Manor house, Górka
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl