Manor house, Głuponie
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 7

Manor house Głuponie