Manor house, Giżyce
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 6

Manor house Giżyce