Granary within the manor's complex, Gierałcice
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 3

Granary within the manor's complex Gierałcice