Pręczkowski Family Tenement, currently a tenement house, Gdynia
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 4

Pręczkowski Family Tenement, currently a tenement house Gdynia