Tenement of Antoni Ogończyk- Bloch and Leon Mazalon, Gdynia
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 4

Tenement of Antoni Ogończyk- Bloch and Leon Mazalon Gdynia