A molenna (prayer house) of the Old Believers, Gabowe Grądy
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 7

A molenna (prayer house) of the Old Believers Gabowe Grądy