Evangelical church, Dzierżążno Wielkie
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 10

Evangelical church Dzierżążno Wielkie