St Lawrence parish church complex, Dynów
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 15

St Lawrence parish church complex Dynów