Manor house, Dołęga
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 4

Manor house Dołęga