Palace and park complex, Czyżów Szlachecki
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 9

Palace and park complex Czyżów Szlachecki