Palace complex, Budziszewko
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 6

Palace complex Budziszewko