Parish church of St Peter and St Paul and mausoleum, Bożków
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 3

Parish church of St Peter and St Paul and mausoleum Bożków