Umgebindehaus, Bogatynia
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl