Former Franciscan church of St Andrew, Barczewo
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 8

Former Franciscan church of St Andrew Barczewo